ἀπ-ῑθύνω

[291] ἀπ-ῑθύνω, = ἀπευϑύνω, lenken, μόλιβος πορείας ἀπιϑύνων Iul. Aeg. 10 (VI, 67).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 291.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: