ἀφρέω

[414] ἀφρέω, schäumen, ἵπποι ἄφρεον στήϑεα, schäumten an der Brust, Il. 11, 282.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: