ἀήσυρος

[44] ἀήσυρος, ον (ἄημι, Apoll. Lex.: ὑπ' ἀνέμου συ-ρόμενον), lustig, leicht, schnell wie der Wind (VLL. κοῠφος, ἐλαφρός), μύρμηκες Aesch. Pr. 450; vom Winde Ap. Rh. 2, 1102.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 44.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: