ἀΐγδην

[49] ἀΐγδην (ἀΐσσω), anstürmend, heftig, ἤλασε μηρόν Ap. Rh. 2, 825; Orph. Arg. 1281.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: