ἀΐδιος

[51] ἀΐδιος, ον (ἀεί), immerwährend, ewig, H. II. 29, 3; Hes. Sc. 310 πόνος Nach Plat. Def. 411 a τὸ κατὰ[51] πάντα χρόνον καὶ πρότερον ὃν καὶ νῠν καὶ μὴ ἐφϑαρμένον. Oft in Prosa, z. B. ἔχϑρα Thuc. 4, 20; χρόνος Antiph. 1, 21; mit ἀϑάνατος verb., Plat. Phaed. 106 d; mit ϑεῖος Tim. 40 b. Daher οἴκησις ἀΐδιος, das Grab, Xen. Ag. 11, 16; ἐς ἀΐδιον, auf ewig, Thuc. 4, 63. – Das fem. ἀϊδίη Orph. H. öfter; – τὸ ἀΐδιον, Ewigkeit, Plat. Tim. 29 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 51-52.
Lizenz:
Faksimiles:
51 | 52
Kategorien: