ἀ-βαθή

[2] ἀ-βαθή, ές (βάϑος), nicht tief, τραύματα Galen.; ohne Dicke im mathem. Sinne, Hext. Emn. Pyrrh. 3, 43.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2.
Lizenz:
Faksimiles:
2
Kategorien: