ἀ-βαρής

[2] ἀ-βαρής, ές (βάρος), nicht schwer, leicht, Arist. coel. 1, 8; Luc. Dial. Mort. 10, 5; überhaupt nicht lästig, Mel. 121 (VII, 461) und N. T, wie 2 Cor. 11, 9τινί

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2.
Lizenz:
Faksimiles:
2
Kategorien: