ἀ-βασκάνιστος

[2] ἀ-βασκάνιστος, Plat. amat. 13, muß ἀβασάνιστος oder ἀβάσκαντος heißen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2.
Lizenz:
Faksimiles:
2
Kategorien: