ἀ-βελτηρία

[3] ἀ-βελτηρία, eine jetzt fast ganz verdrängte Form, für ἀβελτερία. So ist auch für

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: