ἀ-βλέφαροι

[3] ἀ-βλέφαροι ὦπες, Antinhil. (A. P. XI, 66), wohl: Augen ohne Brauen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: