ἀ-βλαστής

[3] ἀ-βλαστής, ές, bes. Theophr., nicht oder schlecht keimend; ἀβλαστῆ γίγνεσϑαι, nicht keimen können; Plut. verb. ἄκαρπος καὶ ἀβλαστὴς διαμένει πρὸς ἀρετήν, da audit. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: