ἀ-βληχές

[3] ἀ-βληχές, ἐπαύλιον, Ant. Hid. 95 (IX, 149), blöklose, d. i. schaafleere Hürde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: