ἀ-βούτης

[4] ἀ-βούτης, Hes. C. 451, ἀνδρὸς ἀβούτεω, ohne Rinder, arm.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 4.
Lizenz:
Faksimiles:
4
Kategorien: