ἀ-γένητος

[12] ἀ-γένητος (γίγνομαι), 1) nichtgeworden, nichtentstanden, ἀρχη u. ψυχὴ ἀγένητόν ἐστι Plat. Phaedr. 245 d; ungeboren, τέκνα, ἀγένητα μᾶλλον εἶναι ἢ γενέσϑαι Alc. II, 142 c. Von Gott, ohne Anfang, neben ἀΐδιος Plut. Conv. 8, 1; ἀγένητον καὶ ἀγνοούμενον de mus. 11. – 2) nicht vorhanden, ungethan, Isocr. 20, 8 (vulg. ἀγέννητον), dem πέπρακται entgegenstehend; τὸ πραχϑὲν ἀγένητον ϑεῖναι Plat. Prot. 324 b, wie Soph. Tr. 740 nach Porson's Conj. τὸ γὰρ φανϑὲν τίς ἂν δύναιτ' ἂν ἀγένητον ποιεῖν (mss. ἀγέννητον); Plut. τὸ γεγενημένον οὐδὲ ϑεῷ δυνατόν ἐστι ποιεῖν ἀγένητον, consol. ad Apoll. 351; αἰτίαι ἀγ., die nicht vorhandenen, Aesch. 3, 225; ähnl. Agath. bei Arist. Eth. Nic. VI, 2, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: