ἀ-γίγαρτοι

[14] ἀ-γίγαρτοι βότρυς, Weinbeeren ohne Kerne, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 14.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: