ἀ-γελαστί

[12] ἀ-γελαστί, ohne Lachen, ἀκούειν Plat. Euthyd. 287 e. Auch ἀγελαστεί, Plut. Symp. 8, 6, 5 u. Luc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: