ἀ-γε ωργίου

[13] ἀ-γε ωργίου δικάζεσϑαι, B. A. p. 20. 336, wegen vernachlässigter Ackerbestellung klagen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: