ἀ-γλαφύρως

[17] ἀ-γλαφύρως, οὐκ-ἐκέλευσε, Athen. X, 431 d, schön, haud illepide.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: