ἀ-γλυκής

[17] ἀ-γλυκής (γλυκύς), ές, herb; Xen. Hier. 1, 21 ist dafür nach Suid. u. einigen mss. wohl ἀγλευκέστερον zu schreiben; öfter Theophr. Adv. ἀγλυκῶς, Phot. Bibl. 333 b 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: