ἀ-γλωττία

[17] ἀ-γλωττία, , bei Eur. Alex. frg. 3, Ggstz von εὐγλωττία, Unberedsamkeit.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: