ἀ-γνώσασκε

[19] ἀ-γνώσασκε, Ion. = ἀγνοήσασκε, iterat. zu ἠγνόησα, nur Hom. Odyss. 23, 95, s. ἀγνοέω, ἀγνοιέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 19.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: