ἀ-γόμφιος

[19] ἀ-γόμφιος, ohne Backzahne, Diocl. com. B. A. 339 ἀγόμφιον αἰῶνα τρίψει, vom Greisenalter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 19.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: