ἀ-γύναικος

[25] ἀ-γύναικος, Phrynich. bei Poll. 3, 48 u. ἀ-γύναιξ, αικος, Soph. bei B. A. 1303, ohne Weib.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 25.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: