ἀ-γήρατος

[13] ἀ-γήρατος (γηράω), unalternd, prof. Form für ἀγήραντος (Plat. vrbdt ἄπονα καὶ ἀγήρατα Ax. 370 d; sonst immer ἀγήρως); ἀτριβὴς καὶ ἀγήρατος, unveränderlich, Xen. Mem. 4, 3, 13; vgl. Cyr. 8, 7, 3; μνῆμαι Lys. 2, 29.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: