ἀ-δάματος

[32] ἀ-δάματος, unbezwinglich, πόλις Aesch. Spt. 215; σέβας Ch. 53; unvermählt, ϑεά, Athene, Soph. Ai. 445, u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 32.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: