ἀ-δέμνιον

[32] ἀ-δέμνιον (ohne Bett) ἄρσενος φῦλον ϑῆλυ, Opp. C. 3, 358, ohne Mannes Genossenschaft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 32.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: