ἀ-δέρκτων

[33] ἀ-δέρκτων ὀμμάτων τητώμενος, Soph. O. C. 1202, der Augen beraubt, so daß sie nicht sehen können. – Adv. ἀδέρκτως, ohne hinzusehen, Soph. O. C. 129.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: