ἀ-δίδακτος

[35] ἀ-δίδακτος, 1) ungelehrt, Phocyl. 83; unkundig, ἐρώτων Heliod. (V, 122); γάμων Col. 31, 117. – Adv., ohne Anleitung, Plut. Symp. 5, 1, 2. – 2) angeboren, ἀδ τῆς φύσεως δῶρον Luc. hist. scr. 34; τὰ ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ ἀδ. πάϑη Plut. sol. an. 12. – 3) δρᾶμα, nicht aufgeführt, Ath. VI, 270 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 35.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: