ἀ-δεισι-δαιμονία

[32] ἀ-δεισι-δαιμονία, , Freiheit von Aberglauben, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 32.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: