ἀ-δεκάτευτος

[32] ἀ-δεκάτευτος, unverzehntet, unverzollt, Ar. Equ. 301 ἱεραὶ κοιλίαι (für οὐσία).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 32.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: