ἀ-δεής

[32] ἀ-δεής, ές, ohne Furcht (δέος), sorglos, unbekümmert, bei Hom. auch frech, schamlos; im Ganzen bei Hom. viermal, mit Dehnung des ε Iliad. 7, 117 εἴ περ ἀδειής (furchtlos) τ' ἐστὶ καὶ εἰμόϑου ἔσι' ἀκόρητος, und mit Doppelung des δ in der Anrede κύὸν ἀδδεές (schamlos) Iliad. 8, 423. 21, 481 Od. 19, 91; s. Buttmann Lexil. 1, 171. – Plat. neben ἄφοβος Alc. I, 122 a; ϑανάτου, den Tod nicht fürchtend, Rep. III, 386 b; aber δέος ἀδεές, unbegründete Furcht, die keine Furcht ist, Conv. 198 a, was fälschlich von δεῖ abgeleitet u. unnöthig erklärt wird; οὐκ ἀδεές τινι, bedenklich für, Dem. 16, 22. – Adv. ἀδεῶς, Her. 9, 109 u. oft bei Sp., bes. Plut., furchtlos, nach Belieben, Cim. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 32.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: