ἀ-δηλέω

[33] ἀ-δηλέω, nicht kennen, Soph. O. C. 35 ὧν ἀδηλοῦμεν, was Andere von ἀδηλόω herleiten (die mss. haben übrigens τῶν ἃ δηλοῠμεν); ἀδηλεῖται Sext. Emp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: