ἀ-δηλό-φλεβος

[33] ἀ-δηλό-φλεβος, mit unsichtbaren Adern, Arist. gen. an. 1. 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: