ἀ-δημιο ύργητος

[33] ἀ-δημιο ύργητος, nicht eingerichtet, πρός τι, Diod. Sic. 3, 26; – unerschaffen, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: