ἀ-διά-βολος

[34] ἀ-διά-βολος, = ἀπαράδεκτος τῆς διαβολῆς, Steh.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika