ἀ-διά-λυτος

[34] ἀ-διά-λυτος, unauflöslich, neben ἀϑάνατος Plat. Phaed. 80 b; φιλίαι D. Hal. 6, 7. – Adv. -τως, πολεμεῖν Pol. 18, 20, 4; s. ἄσπονδος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika