ἀ-διά-παυστος

[34] ἀ-διά-παυστος, ohne dazwischen auszuruhen, unaufhörlich, κίνδυνος Pol. 4, 39, 10; adv., 1, 57, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika