ἀ-διά-σπαστος

[34] ἀ-διά-σπαστος, unzerrissen, τάξις Pol. 1, 34, 5, – Adv. -στως διαγεγενημένη ἀρχή Xen. Ag. 1, 4, ist ungetheilt geblieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika