ἀ-διά-στροφος

[34] ἀ-διά-στροφος, nicht verkehrt, verdreht, καὶ ἀστραβὴς κανών Plut. ad princ. inerud. 2; κρίσις Dion. Hal. Thuc. 2; Sp.; von Augen, Arist. Probl. 31, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika