ἀ-διά-φθαρτος

[34] ἀ-διά-φθαρτος, unverdorben, unbestochen, Plat. Ap. 34 b Legg. XII, 951 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika