ἀ-δια-κόσμητος

[34] ἀ-δια-κόσμητος, ungeordnet z. B. πόλις, D. Hal. 3, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika