ἀ-δια-πνευστία

[34] ἀ-δια-πνευστία, , Mangel an Athem u. Ausdünstung, Med. Auch verh. ἀδιαπνευστέω. Von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika