ἀ-δικία

[35] ἀ-δικία, , Ungerechtigkeit, Kränkung, Her. 6, 136. Bei Att. eigtl. die Gesinnung, περὶ ϑεοὺς ἀσέβεια, περὶ ἀνϑρώπους ἀδ. Xen. Cyr. 8, 8, 7, wogegen ἀδίκημα die einzelne Aeußerung derselben; doch auch ἐπ' ἀδικίᾳ τῆς πόλεως, dem Staate zum Schaden, Dem. 24, 142.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 35.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: