ἀ-δικαιο-δότητος

[35] ἀ-δικαιο-δότητος, Σικελία, ohne Rechtsverwaltung, Diod. exc. 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 35.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: