ἀ-διπλασίαστος

[36] ἀ-διπλασίαστος, auch ἀ-δίπλαστος, u. ἀ-δίπλωτος, nicht verdoppelt, Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 36.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: