ἀ-δι-εξ-έργαστος

[35] ἀ-δι-εξ-έργαστος παντάπασι τόπος, Isocr. 5, 109, ein ganz unbearbeiteter (schwieriger) Punkt. Vor Bekker ἀδιέργ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 35.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: