ἀ-δμής

[36] ἀ-δμής, ῆτος, ungebändigt, ἡμίονοι, noch nicht angejocht, Od. 4, 637; παρϑένος, unvermählt, 6, 103. 228; H. h. Ven. 82; Sonh. O. C. 1059; Ap. Rh. 1, 671; νούσων ἀδμῆτες, Krankheiten nicht unterworfen, Bacchyl. frg. 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 36.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: