ἀ-δορυ-φόρητος

[37] ἀ-δορυ-φόρητος, ohne Leibwache, Aristot.; Plut. Aristid. 7 Apophth. Lac. init.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 37.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: