ἀ-δυναμέω

[37] ἀ-δυναμέω, nicht können. v. l. für ἀδυνατέω, Plat. Critia. 121 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 37.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: