ἀ-δόνητος

[36] ἀ-δόνητος, unerschüttert, Paul. Sii. 20 (v, 268); Nonn. Auch ἀδόνευτος geschr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 36.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: